• 03423606060

Rutin biyokimya bölümünde kanda ve diğer vücut sıvılarında biyokimyasal analizler yapılabilmektedir. Yapılan analizler TESTLER kısmında detaylı olarak belirtilmiştir. Testler son teknoloji otoanalizörlerde otomatik olarak çalışılmakta ve hastane otomasyon sistemine aktarılmaktadır. Tüm testler için günlük iç kalite kontrol, aylık dış kalite kontrol çalışması yapılarak sonuçların güvenilirliği arttırılmaktadır.

Rutin biyokimya laboratuvarımız 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.