• 03423606060

İleri teknikler bölümünde HPLC, ELEKTROFOREZ ve SPEKTROFOTOMETRİ cihazları ile özellikli testler çalışılmaktadır. Bunlar içerisinde kandaki bazı vitaminler, idrardaki metabolitler ve bölgemizde önemlilik arz eden AKDENİZ ANEMİSİ (TALESEMİ) testleri yer almaktadır.

İleri teknikler laboratuvarımız 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.