• 03423606060

 

 

Araştırma ve eğitim faaliyetleri ile klinik laboratuvar tecrübesini bir araya getirerek; hastalarımıza ve ailelerine en iyi sağlık hizmetini, hasta haklarına riayet ederek hızlı, güvenilir ve doğruluk ilkeleriyle daha kaliteli bir klinik laboratuvar olmayı amaçlayan ve bu doğrultuda TS EN ISO 15189 kalite yönetim sisteminin şartlarına uyarak, çağdaş bir çalışma ortamı ile her zaman tercih edilen örnek bir klinik laboratuarı olmak gayemizdir. Bu amacımızı 2019 yılında TÜRKAK tarafından TS EN ISO 15189 Standardında akredite olarak gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Laboratuarımız ülkemizde şu an akredite olan 29 tıbbı laboratuardan biri olup üniversiteler içerisinde 3. akredite olan üniversite laboratuarıdır. TS EN ISO 15189 Standardı ile merkez laboratuvarımızda güvenirliliği, yapılan analizlerde hastaların ve klinik personelin ihtiyaç duyduğu doğruluk ve kalitenin sağlanmasında uluslararası bir düzeyi yakalamış bulunmaktayız. TS EN ISO 15189 Standardı Tıbbı Laboratuvarlar için özel şartlar gerektiren bir standarttır. Tıbbi laboratuvarların yeterliliği için genel şartların yanı sıra bir laboratuvarın teknik açıdan doğru ve güvenilir sonuçlar üretme kabiliyetini ve teknik yeterliliğini ele alan uluslararası bir standarttır. Bu standartları sağlayabilen laboratuvarlar bu konuda yetkili kuruluş olan TÜRKAK tarafından akredite edilir. Laboratuvarımız bu süreçte çok geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışma yürütmüştür. Bundan sonraki süreçte de  kalite sistemimizi sürekli geliştirmek, iyileştirmek, daha doğru, güvenilir sonuçlar ile hasta ve hekim memnuniyetini üst seviyede tutmak, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak en büyük gayemizdir. 

 

Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU

Merkez Laboratuvar Koordinatörü