• 03423606060

Acil Mikrobiyoloji laboratuvarında 7 gün 24 saat kan,idrar,dışkı vb. numune örnekleri kabul edilmekte olup,dışkıda parazit aranması,beyin omurilik sıvısında hücre sayımı,numunelerin besiyerine ekimi ve klinisyene acil tanı koymasında yardımcı olacak birçok test gerçekleştirilmektedir.