• 03423606060

Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında hepatit etkenleri(hepatit B virüs DNA,hepatit C virüs RNA),varicella zoster virüs (VZV),Ebstein-Barr virüs (EBV DNA),özellikle transplantasyon sonrası bakılan sitomegalovirus (CMV DNA),polyoma virüs (BK/JC virus) yanısıra human papilloma virus (HPV DNA) ve genotiplendirme,viral yük testleri çalışılmaktadır.