• 03423606060

IFA laboratuvarında,IFA (indirekt floresan antikor) yöntemiyle birçok enfeksiyoz ve otoimmün hastalıkta klinik tanıya yardımcı olan sonuçlar elde edilmektedir.